ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

118 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

3 ราย

ผู้ป่วยใน

210 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

0 ราย

ทันตกรรม

0 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย

คลินิกพิเศษ

26 ราย

X-ray

0 ราย

คลินิกตรวจสุขภาพ

0 ราย

จนท.รับบริการ OPD

0 ราย

จนท.รับบริการ IPD

0 ราย

ผู้รับบริการไม่ใช่คนไทย

0 ราย