ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

318 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

11 ราย

ผู้ป่วยใน

119 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

0 ราย

ทันตกรรม

9 ราย

กายภาพบำบัด

4 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย

คลินิกพิเศษ

94 ราย

X-ray

14 ราย

คลินิกตรวจสุขภาพ

0 ราย

จนท.รับบริการ OPD

2 ราย

จนท.รับบริการ IPD

0 ราย

ผู้รับบริการไม่ใช่คนไทย

0 ราย