ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

136 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

61 ราย

ผู้ป่วยใน

160 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

6 ราย

ทันตกรรม

8 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

19 ราย

คลินิกพิเศษ

0 ราย

X-ray

23 ราย

คลินิกตรวจสุขภาพ

0 ราย

จนท.รับบริการ OPD

7 ราย

จนท.รับบริการ IPD

0 ราย

ผู้รับบริการไม่ใช่คนไทย

0 ราย