ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

375 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

18 ราย

ผู้ป่วยใน

187 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

0 ราย

ทันตกรรม

38 ราย

กายภาพบำบัด

3 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย

คลินิกพิเศษ

64 ราย

X-ray

18 ราย

คลินิกตรวจสุขภาพ

0 ราย

จนท.รับบริการ OPD

1 ราย

จนท.รับบริการ IPD

0 ราย

ผู้รับบริการไม่ใช่คนไทย

1 ราย