ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

187 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2 ราย

ผู้ป่วยใน

156 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

1 ราย

ทันตกรรม

0 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย

คลินิกพิเศษ

71 ราย

X-ray

0 ราย

คลินิกตรวจสุขภาพ

0 ราย

จนท.รับบริการ OPD

0 ราย

จนท.รับบริการ IPD

0 ราย

ผู้รับบริการไม่ใช่คนไทย

0 ราย