ข้อมูลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยแยกโรค | โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เตียง Cohort Ward ทั้งหมด 82 เตียง
Admit 47 / ว่าง 35 เตียง
57.32%
ตึกผู้ป่วย AIIR 12 เตียง
Admit 18 / ว่าง -6 เตียง
150.00%
ตึกผู้ป่วยแยกโรค-1 70 เตียง
Admit 29 / ว่าง 41 เตียง
41.43%

ข้อมูลการ Admit , Discharge รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ ภูเขียว ร่วมใจ วันอังคาร ที่ 05 กรกฎาคม 2565

จำนวนที่กำลัง Admit แยกอำเภอ

อำเภอ จังหวัด จำนวน
ภูเขียว ชัยภูมิ 24
หนองบัวแดง ชัยภูมิ 2
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 2
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1

จำนวนวัน Admit

วัน Admit วัน จำนวน
20/06/2565 15 1
27/06/2565 8 1
29/06/2565 6 2
30/06/2565 5 1
01/07/2565 4 3
02/07/2565 3 5
03/07/2565 2 5
04/07/2565 1 11

กำลัง Admit แยกหน่วยบริการ

หน่วยบริการ ตำบล จำนวน
รพ.สต.บ้านเพชร บ้านเพชร 5
รพ.สต.บ้านธาตุ ธาตุทอง 4
รพ.สต.หนองบัวพรม หนองคอนไทย 3
รพ.สต.ภูดิน หนองคอนไทย 3
รพ.สต.หนองแซง บ้านแก้ง 2
รพ.สต.บ้านลาด บ้านแก้ง 2
รพ.สต.บัวพักเกวียน กวางโจน 2
รพ.สต.บ้านดอน บ้านดอน 2
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผักปัง 1