ข้อมูลผู้ป่วยใน ตึกผู้ป่วยแยกโรค-1 | โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เตียง Cohort Ward ทั้งหมด 82 เตียง
Admit 61 / ว่าง 21 เตียง
74.39%
ตึกผู้ป่วย AIIR 12 เตียง
Admit 20 / ว่าง -8 เตียง
166.67%
ตึกผู้ป่วยแยกโรค-1 70 เตียง
Admit 41 / ว่าง 29 เตียง
58.57%

ข้อมูลการ Admit รายวัน | ตึกผู้ป่วยแยกโรค-1ข้อมูลการ Discharge รายวัน | ตึกผู้ป่วยแยกโรค-1โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ ภูเขียว ร่วมใจ วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565

จำนวนที่กำลัง Admit แยกอำเภอ

อำเภอ จังหวัด จำนวน
ภูเขียว ชัยภูมิ 36
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 4
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1

จำนวนวัน Admit

วัน Admit จำนวนวัน Admit จำนวน
05/08/2565 4 5
05/08/2565 5 2
06/08/2565 3 4
07/08/2565 2 14
08/08/2565 1 12
09/08/2565 0 4

จำนวนผู้ป่วยกำลังแยกหน่วยบริการ อ.ภูเขียว

หน่วยบริการ ตำบล จำนวน
รพ.สต.โอโล โอโล 14
รพ.สต.โนนเสลา หนองตูม 5
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผักปัง 3
รพ.สต.มูลกระบือ หนองคอนไทย 3
รพ.สต.หนองแซง บ้านแก้ง 2
รพ.สต.กุดยม กุดยม 2
รพ.สต.บ้านเพชร บ้านเพชร 2
รพ.สต.ภูดิน โคกสะอาด 2
รพ.สต.กุดจอก โคกสะอาด 1
รพ.สต.กวางโจน กวางโจน 1
รพ.สต.บัวพักเกวียน กวางโจน 1