การบันทึกข้อมูลคัดกรองและประเมินสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เอกสาร http://203.157.118.123/lecture/kuk_paper.zip
วิดิโอ https://goo.gl/4rmyEc

pass = aCBFTrs7

ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กพ.61 โปรดติดตามช่องทางเข้าฟังบรรยายได้ที่นี่