ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 858
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 474
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 194
15 ไข้หวัดใหญ่ 171
03 อาหารเป็นพิษ 161
17 สุกใส 32
71 HFM disease 9
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 6
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 3
79 เริม (ยกเลิก) 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 390
361004 บ้านแก้ง 240
361008 หนองตูม 207
361002 กวางโจน 168
361010 ธาตุทอง 163
361003 หนองคอนไทย 154
361007 โคกสะอาด 146
361009 โอโล 109
361006 บ้านเพชร 87
361005 กุดยม 77
361011 บ้านดอน 52

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 635
5 - 9 255
10 - 14 126
15 - 24 125
25 - 34 85
35 - 44 85
45 - 54 135
55 - 64 173
65 ปีขึ้นไป 292

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน May ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart