ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2564 ณ e-surveillance วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 60
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 27
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 21
03 อาหารเป็นพิษ 9
71 HFM disease 3
17 สุกใส 2
15 ไข้หวัดใหญ่ 1
72 Melioidosis 1
44 สครับไทฟัส 1
80 หูด อวัยวะเพศ และทวารหนัก 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 24
361002 กวางโจน 18
361003 หนองคอนไทย 17
361010 ธาตุทอง 13
361004 บ้านแก้ง 12
361009 โอโล 11
361005 กุดยม 10
361007 โคกสะอาด 7
361008 หนองตูม 6
361006 บ้านเพชร 5
361011 บ้านดอน 3

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 28
5 - 9 7
10 - 14 5
15 - 24 12
25 - 34 5
35 - 44 7
45 - 54 11
55 - 64 13
65 ปีขึ้นไป 38

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2564กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน