ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2564 ณ e-surveillance วันพฤหัส ที่ 21 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 544
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 333
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 163
03 อาหารเป็นพิษ 52
15 ไข้หวัดใหญ่ 11
71 HFM disease 11
17 สุกใส 9
80 หูด อวัยวะเพศ และทวารหนัก 5
38 หนองใน 4
40 แผลริมอ่อน 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 205
361004 บ้านแก้ง 153
361010 ธาตุทอง 120
361003 หนองคอนไทย 116
361002 กวางโจน 110
361008 หนองตูม 102
361007 โคกสะอาด 97
361009 โอโล 77
361005 กุดยม 60
361006 บ้านเพชร 53
361011 บ้านดอน 43

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 220
5 - 9 86
10 - 14 43
15 - 24 88
25 - 34 52
35 - 44 74
45 - 54 119
55 - 64 158
65 ปีขึ้นไป 304

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Oct ปี 2564กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน