ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2564 ณ e-surveillance วันจันทร์ ที่ 02 สิงหาคม 2564

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 513
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 295
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 157
03 อาหารเป็นพิษ 52
15 ไข้หวัดใหญ่ 11
71 HFM disease 11
17 สุกใส 9
38 หนองใน 4
80 หูด อวัยวะเพศ และทวารหนัก 3
72 Melioidosis 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 188
361004 บ้านแก้ง 147
361010 ธาตุทอง 109
361003 หนองคอนไทย 104
361002 กวางโจน 100
361008 หนองตูม 97
361007 โคกสะอาด 95
361009 โอโล 72
361005 กุดยม 58
361006 บ้านเพชร 48
361011 บ้านดอน 40

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 213
5 - 9 82
10 - 14 40
15 - 24 85
25 - 34 49
35 - 44 63
45 - 54 110
55 - 64 146
65 ปีขึ้นไป 278

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Aug ปี 2564กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน