ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2565 ณ e-surveillance วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
R/O DHF 260
02 อุจจาระร่วง 31
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 10
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 8

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361004 บ้านแก้ง 70
361001 ผักปัง 43
361007 โคกสะอาด 37
361003 หนองคอนไทย 33
361008 หนองตูม 28
361005 กุดยม 22
361011 บ้านดอน 21
361010 ธาตุทอง 19
361002 กวางโจน 15
361006 บ้านเพชร 11
361009 โอโล 8

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 ปี 14
5 - 9 ปี 24
10 - 14 ปี 25
15 - 24 ปี 35
25 - 34 ปี 37
35 - 44 ปี 29
45 - 54 ปี 56
55 - 64 ปี 33
65 ปีขึ้นไป 56

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน May ปี 2565กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน