ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะยา

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อ NSS(Sodium Chloride 0.9%) 100 ml. injection without set จำนวน 70,000 ขวด และ NSS (Sodium Chloride 0.9%) 1000 ml. injection without set จำนวน 25,000 ขวด

ประกาศNSS Sodium Chl

Read more