ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีควา

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดชัยภ

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาล จำนวน 7 แห่ง

ตามประกาศจังหวัดชัยภ

Read more