ปรกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดชัย

Read more

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ( กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเข

Read more
0