แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ( กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเข

Read more