ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับ HbA1C และเอนไซม์การทำงานของไตในเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีคว

Read more
0