ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับสารเคมีของการเกิดโรคหัวใจและระดับค่าก๊าซในเลือด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย โรงพยาบาลภูเขีย

Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับ HbA1C และเอนไซม์การทำงานของไตในเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดชัย

Read more
0