ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมา ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 303,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more