ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more