ข้อมูลรายการพัสดุประจำหน่วยงาน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลรายการพัสดุประจำหน่วยงาน ประจำปี 2560  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

1.) บันทึกข้อความ รายการครุภัณฑ์

2.)  รายการสำรวจพัสดุ พ.ศ. 2560

Spread the love