ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  —> แผนจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ

Spread the love