โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป มารับยา นำถุงผ้า / ตระกร้ามาทุกครั้ง

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว