ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ NSS 0.9% ขนาดบบรจุ 100ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ NSS 0.9% ขนาดบบรจุ 100ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1. 4.nss 0.9 100 ml_201712130954

2. 4.DETAIL NSS100ml