ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า560ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า560ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวด
  3. ตาราง ปปช.
  4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Spread the love