ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคาระห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ —> ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคาระห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา

0