ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซื่อโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — > กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

Spread the love