คำสั่งโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 85/2560

คำสั่งโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 85/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิคยาต้านไวรัสเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

Spread the love