แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

download เอกสาร

0