แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานซักฟอก กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

download เอกสาร

0