รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา คือ พนักงานประจำห้องทดลอง อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 22 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

0