แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยงานปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

download เอกสาร

0