แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้      จำนวน   6 อัตรา
2. พนักงานบริการ     จำนวน   3 อัตรา
ค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love