ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ —> ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

Spread the love