ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ —>  ประกาศผู้ชนะ ขายทอดตลาด