แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 6,552 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love