ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

  1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562
  2. เผยแพร่แผนปีงบประมาณ 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ