แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มการพยาบาล

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้      จำนวน   3 อัตรา
2. พนักงานบริการ     จำนวน   5 อัตรา

อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 310 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2561 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นั้น บัดนี้ทางโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้พร้อมวันเวลารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love