เลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 510 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 สิงหาคม 2561 นั้น
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลสอบคัดเลือก จากเดิมวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2561

Spread the love