ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (142 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ปปช)

3. รายละเอียดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้ม