ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  — >>  ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

Spread the love