ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • รายการเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  15  รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — >  แผนเวชภัณฑ์ยา15รายการ

Spread the love