ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for Injection 100 IU./ml. in 10 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for Injection 100 IU./ml. in 10 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ —>> ป 8 Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for Injection 100 IU.ml. in 10 ml.

Spread the love