ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซ์้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine HCl tablet 50 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107054463
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine HCl tablet 50 mg
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 540,000- (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ13