ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น

Spread the love