ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร ทางโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ตนเองได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร