ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 310 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Spread the love