ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา เมื่อวันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 นั้น ในการนี้จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดังนี้

เอกสาร Download

Spread the love