ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 310.- บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30  (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love