ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เอกสาร

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว