ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)

ประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา

Spread the love