ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.บันทึกขออนุมัติ

>> MEMO procurement plan 2565

2. แผนจัดซื้อ

>> procurement plan 2565

3.ฟอร์มขอเผยแพร่

>>  FORM procurement plan 2565

 

Spread the love