ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium Br + Fenoterol HBr MDI o.o๒ mg + o.o๕ mg/ dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium Br + Fenoterol

HBr MDI o.o๒ mg + o.o๕ mg/ dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love