รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต้นสังกัด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

– สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
– สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ทุน

สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็ปไซต์
https://icpird.moph.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.


Spread the love