ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ตำแหน่งพนักงานบริการ

เอกสาร Download

Spread the love