ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ช้ก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรง พยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ช้ก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรง

พยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love