ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
Download เอกสาร

Spread the love