ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกธ์ (E-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกธ์ (E-bidding)

Spread the love